‪Google+‬‏ מצא אותנו ב-‪Google+‬‏ קסם הפרי | סלסלת פירות | מגשי פירות | משלוחי פירות - שי לחגים ועדי עובדים
 
 
 
עשרות ועדי עובדים בחרו במגשי/סלסלת הפירות של קסם הפרי
כמתנה המועדפת לחגים!


בכל הקשור להסדרים מיוחדים / הנפקת תלושי שי לחג עבור ועדי עובדים, עובדי מדינה, עובדי משרד הביטחון, עובדי משרד החינוך, עובדי עירייה, עובדי צבא קבע חבר, עובדי ארגון המורים יש לפנות ישירות ליגאל / שלומי 
בטלפון: 03-5619596.