‪Google+‬‏ מצא אותנו ב-‪Google+‬‏ קסם הפרי | סלסלת פירות | מגשי פירות | משלוחי פירות - פסח 2016 סלסלת פירות מגשי פירות
 
 
ליין סלסלת פירות   ליין מגשי פירות
 
קסם החברות 320 ש"ח

 
  קסם היצירה 270 ש"ח

 
 
קסם הפיתויים 370 ש"ח

 
  קסם הצבעים לארג' 320 ש"ח

 
 
קסם התשוקה 470 ש"ח

 
   קסם הצבעים אקסטרה לארג' 420 ש"ח

 
  ניתן לשדרג כל סלסילה או מגש

ביין טוב ו/או שוקולדים
קסם הנתינה 530 ש"ח